Circulair bouwen is een innovatieve benadering van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van gebouwen die prioriteit geeft aan duurzaamheid en de circulaire economie. De betekenis van circulair bouwen is om structuren te creëren die regeneratief zijn, hernieuwbare grondstoffen gebruiken en afval en milieueffecten minimaliseren.

Circulair bouwen is noodzakelijk voor de toekomst omdat het helpt de kritieke milieuproblemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, aan te pakken. Gebouwen zijn een belangrijke bron van broeikasgasemissies en zijn goed voor ongeveer 40% van het wereldwijde energieverbruik en 30% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door circulair te bouwen kunnen we de koolstofvoetafdruk van gebouwen verminderen, natuurlijke hulpbronnen behouden en duurzamere en veerkrachtigere gemeenschappen creëren.

Circulair bouwen is ook noodzakelijk voor de toekomst omdat het aansluit bij de beginselen van de circulaire economie, die erop gericht is afval en vervuiling te elimineren, materialen en producten in gebruik te houden en natuurlijke systemen te regenereren. Circulaire bouwpraktijken omvatten het gebruik van duurzame en gerecycleerde bouwmaterialen, ontwerpen voor aanpasbaarheid en hergebruik, en het gebruik van energie-efficiënte en hernieuwbare energiesystemen.

Circulair bouwen heeft vele voordelen, waaronder:

Minder impact op het milieu: Door duurzame en hernieuwbare materialen te gebruiken, afval te minimaliseren en het energieverbruik te verminderen, helpen circulaire bouwpraktijken de milieu-impact van gebouwen te verminderen.

Kostenbesparingen: Circulair bouwen kan helpen om de bouwkosten te verlagen door minder materiaal en energiebronnen te gebruiken en afval te minimaliseren.

Verbeterde veerkracht: Circulair bouwen kan helpen om meer veerkrachtige en aanpasbare gebouwen te creëren die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en andere milieuproblemen.

Gezondere binnenomgevingen: Circulair bouwen kan bijdragen aan een gezonder binnenmilieu door het gebruik van niet-giftige, natuurlijke materialen en het bevorderen van een betere luchtkwaliteit binnenshuis.

Kortom, circulair bouwen is een noodzakelijke benadering van het ontwerpen en bouwen van gebouwen voor de toekomst. Door circulaire bouwpraktijken toe te passen, kunnen we de milieueffecten van gebouwen verminderen, natuurlijke hulpbronnen behouden en duurzamere en veerkrachtigere gemeenschappen creëren.

Duurzaam aanbesteden met Flux

Door bedrijven te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te overtreffen en hen daartoe te inspireren, versnellen ze bij Flux  de overgang naar een duurzame bouwsector.
Zij erkennen en kwantificeren duurzame effecten op het gebied van milieu, klimaat en circulariteit. Zo wordt "duurzaamheid als eis" omgezet in "duurzaamheid als onweerlegbaar extra voordeel voor bedrijfsleven en klimaat".

Door de publieke en private sector te helpen bij hun transitie naar duurzaamheid, helpen zij een klimaatneutrale en circulaire bouweconomie te creëren. Het tastbaar en meetbaar maken van milieueffecten, circulariteit en andere duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau helpt ze daarbij. Tot slot moedigen zij prestatiebewaking aan en kunnen zij zo nodig veranderen.

You might also enjoy: